Kunst is Leven

Ik schilder mijn schilderijen met liefde en een sensuele spanning.

Mijn werk is als een vrouw

vrij van dogma's

en gedwongen vormen


Alles van waarde is weerloos

onverschilligheid is haar vijand.
Mijn rol speel ik

als onderwerp en toeschouwer. 

Hennie Vink